Wet en Regelgeving

Indien u informatie wenst omtrent wet en regelgeving en vergunning aanvragen kunt u naast het bezoeken van onderstaande pagina altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vuurwerkbesluit

Pyroworks zal zorg dragen voor alle benodigde vergunningen en is in het bezit van de benodigde certificaten en draagt na een bezichtiging aan de desbetreffende afsteek locatie volledige zorg voor zowel de aanvraag bij de provincie alsmede de afwikkeling hieromtrent, waardoor u zich volledig kan richten op de organisatie van uw evenement.

Veel gestelde vragen:

Nee, ook wij mogen niet zomaar op ieder moment vuurwerk afsteken. Voor aanvang van iedere show waar vuurwerk in gebruikt wordt dient er een melding worden gemaakt of een vergunning worden aangevraagd. Dit gebeurt bij de aangewezen dienst/instantie van het provinciebestuur. Voor kleine shows met kleine elementen is een melding vaak voldoende, voor een grotere show met een groter kaliber en zwaarder vuurwerk is een vergunning nodig. In deze vergunningaanvraag staat precies omschreven op welke locatie er wordt afgestoken en welke producten er precies zullen worden gebruikt. Daarnaast moet er ook precies in worden aangegeven welke veiligheidsafstand er gehandhaafd moet worden tussen de plaats van afsteken en waar het publiek zich tijdens de show zal bevinden. Er dient ook rekening te worden gehouden met bebouwing en andere objecten in de omgeving.

 

Een melding moet minimaal twee weken van tevoren worden ingediend, bij een aanvraag voor een vergunning is dit 14 weken. Als de aanvraag voldoet aan de wet en regelgeving zoals die in Nederland is vastgesteld en er is geen bezwaar gemaakt door eventuele belanghebbenden zal de vergunning toegekend worden. Op de dag van afsteken controleren medewerkers van de desbetreffende dienst of alles wat in de vergunning staat omschreven gevolgd wordt.

Alleen op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 is het toegestaan om vuurwerk af te steken wat geschikt is voor particulieren. Buiten dit tijdsbestek is het voor consumenten/particulieren niet toegestaan om vuurwerk af te steken. Er kan bij de gemeente of provincie geen ontheffing of vergunning worden aangevraagd door particulieren voor het afstaken van vuurwerk.

Om passende offerte te kunnen maken en een eventuele vergunningsaanvraag in te dienen hebben we de volgende informatie van u nodig:

  • Dat datum en het precieze tijdstip van ontbranding van de show
  • Een indicatie van het beschikbare budget
  • Een precieze beschrijving van de locatie
  • Hoeveel afstand er beschikbaar is tussen de afvuurlocatie en het publiek, bebouwing en eventuele kwetsbare objecten (let ook op natuurgebieden, tijdens droge tijden kunnen deze ook invloed hebben op eventuele problemen)

Als we al deze gegevens van u hebben ontvangen kunnen we voor u een passende offerte maken en kijken naar de mogelijkheden die vuur uw evenement van toepassing zijn. Als er akkoord op de offerte is gegeven gaan wij direct aan de slag met het maken van een melding of een vergunningsaanvraag bij de desbetreffende overheid. U hoeft zich hier geen zorgen om te maken.

Wet en Regelgeving